CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK KHÁNH VIỆT
 
Giới Thiệu Sản Phẩm Quảng Cáo Liên Hệ
 
Kẹo Balloon (Quả Cầu)

Kẹo Trái Cây Balloon
(Kẹo Thái Balloon)

Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Dâu, Cam, Nho, Chuối, Thơm, Dừa.
Đóng gói:
    Net. 250g (2.5g x 100 viên) x 48 gói / thùng
    Net. 500g (2.5g x 200 viên) x 24 gói /thùng
Kẹo Nhật Balloon
(Kẹo Nhật Quả Cầu)

Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Dâu, Chanh, Dưa, Táo, Nho, Cam, Cola.
Đóng gói:
    Net. 315gg (4.5g x 70 viên) x 60 gói / thùng

Kẹo Chua Balloon - Hương Cola
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Hương cola.
Đóng gói:
    Net. 200g (2g x 4 viên x 25 thanh) x 60 gói / thùng
Kẹo Chua Balloon - Hương Nho
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Hương nho.
Đóng gói:
    Net. 200g (2g x 4 viên x 25 thanh) x 60 gói / thùng

Kẹo Chua Balloon - Hương Chanh
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Hương chanh.
Đóng gói:
    Net. 200g (2g x 4 viên x 25 thanh) x 60 gói / thùng
Kẹo Chua Balloon - Hương Vải
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Hương vải.
Đóng gói:
    Net. 200g (2g x 4 viên x 25 thanh) x 60 gói / thùng

Kẹo Chua Balloon - Hương Xoài
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Hương xoài.
Đóng gói:
    Net. 200g (2g x 4 viên x 25 thanh) x 60 gói / thùng
Kẹo Chua Balloon - Hương Cam
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Hương Cam.
Đóng gói:
    Net. 200g (2g x 4 viên x 25 thanh) x 60 gói / thùng

Kẹo Chua Balloon - Hương Dâu
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Hương dâu.
Đóng gói:
    Net. 200g (2g x 4 viên x 25 thanh) x 60 gói / thùng
Kẹo Chua Balloon - Hương Trái Cây Các Loại
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Hương cola, nho, chanh, vải, xoài, cam, dâu.
Đóng gói:
    Net. 400g (2g x 4 viên x 50 thanh) x 30 hộp / thùng

Kẹo Trái Cây B-Lover Balloon - 1Kg
Sản xuất: Thái Lan. Hình dạng trái tim.
Mùi vị: Cola, Việt Quất, Xoài, Dưa Lưới, Cam, Dâu, Trái Cây Hỗn Hợp, Vải.
Đóng gói:
    Net. 1Kg x 12 gói / thùng
Kẹo Trái Cây B-Lover Balloon - 500g
Sản xuất: Thái Lan. Hình dạng trái tim.
Mùi vị: Cola, Việt Quất, Xoài, Dưa Lưới, Cam, Dâu, Trái Cây Hỗn Hợp, Vải.
Đóng gói:
    Net. 500g x 24 gói / thùng

Bánh Xốp Topper

Bánh xốp Topper phủ Sữa nhân Kem Sô cô la
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Sữa.
Đóng gói:
    Net. 360g (15g x 24 miến) x 12 gói / thùng
Bánh xốp Topper phủ Sô cô la nhân Kem
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Sô cô la.
Đóng gói:
    Net. 360g (15g x 24 miến) x 12 gói / thùng

Bánh xốp Topper nhân Kem phủ Sô cô la và Ngũ cốc
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Sô cô la và ngũ cốc.
Đóng gói:
    Net. 300g (25g x 12 miến) x 12 hộp / thùng
Bánh xốp Topper nhân Kem phủ Sữa và Ngũ cốc
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Sữa và ngũ cốc.
Đóng gói:
    Net. 300g (25g x 12 miến) x 12 hộp / thùng

Bánh xốp Topper nhân Kem phủ Dâu và Ngũ cốc
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Dâu và ngũ cốc.
Đóng gói:
    Net. 300g (25g x 12 miến) x 12 hộp / thùng
 

Bánh Quế

Bánh Quế Bigga Selfie Chocolava Nhân Kem Sô Cô La
Sản xuất: Thái Lan
Mùi vị: Sô cô la.
Đóng gói:
    Net. 11g x (24+2) cái (tặng 2 cái) x 12 hộp / thùng
    Net. 286g x 12 hộp / thùng
      
© 2015